П’ять країн, єдина мета:
Надійні наукові відомості з поширення та чисельності чорноморських дельфінів та їх загибелі в рибальських сітках

Головне питання, яке зазвичай ставлять про стан чорноморських дельфінів, «скільки?», наближається до розв’язання завдяки потужному спільному проекту під назвою «Підтримка імплементації Морської стратегії в Чорному морі через створення регіональної системи моніторингу китоподібних та морського шуму для досягення доброго екологічного стану» (скорочено – CeNoBS). Стартове засідання з проекту відбулось в Брюсселі та зібрало фахівців з п’яти країн. Проект відбувається завдяки підтримці Європейського Союзу – гранту, наданому директоратом Європейської комісії з навколишнього середовища.

Фахівці з Болгарії, Монако, Румунії, України та Туреччини зібрались в Брюсселі для стартового засідання з проекту CeNoBS «Підтримка імплементації Морської стратегії в Чорному морі через створення регіональної системи моніторингу китоподібних та морського шуму для досягення доброго екологічного стану». На зборах було узгоджено основи проекту, цілі, конкретні дії та надійні засоби спілкування між партнерами з проекту. На додаток це стало гарною нагодою для інформаційного обміну з місцевих та національних відомостей щодо поширення дельфінів.
Протягом зборів з декільках презентаціях були висвітлені важливість проекту та значення гарної, плідної співпраці.

В наступні два роки партнери співпрацюватимуть в дослідженнях та організації спільних семінарів та заходів для досягення цілей проекту.
Найважливіші заходи в рамках проекту:
• Моніторинг шуму: попередні заходи дозволять протестувати методи, що застосовують в інших морях, та визначити пропозиції та рекомендації щодо моніторингу шуму в Чорному морі.
• Моніторинг загибелі в сітках: заплановані попередні моніторингові дослідження. Дані збиратимуться через анкетування та працю спостерігачів на рибальських суднах. Для незалежної оцінки загибелі, особливо в бракон’єрських сітках, будуть проведені обстеження мертвих дельфінів, що викидає на берег.
• Авіаційні обліки: мета – зібрати відомості про те, де в Чорному морі трапляються дельфіни та скільки їх. Авіайійний облік буде здійснено в територіальних водах та виключних економічних зонах Румунії, Болгарії, Туреччини та України в Чорному морі.

Заключні збори з проекту відбудеться в Брюсселі. Проект також буде презентовано в рамках декількох заходів, як то Європейський морський день, зустріч сторін Угоди з охорони китоподібних Середземного та Чорного морів ACCOBAMS, зустріч Чорноморської комісії.

Як почалось
Відсутність вихідних даних з поширення та чисельності чорноморських китоподібних та тиску загибелі у рибальських сітках, а також відсутність засобів для моніторингу морського шуму на державному рівні є великою проблемою, яка постає перед усіма приморськими країнами Європи.
Рамкова директива ЄС з морської стратегії (MSFD) є наріжним каменем в політиці Європейського Союзу, та її метою є досягнення доброго екологічного стану (GES) в європейських морях до 2020 року.
Чорне море є одним з найбільш вразливих регіональних морів, і імплементація принципів MSFD у всіх причорноморських країнах є запорукою збереження та відродження його морських екосистем.

Що відбувається
«Підтримка імплементації Морської стратегії в Чорному морі через створення регіональної системи моніторингу китоподібних та морського шуму для досягення доброго екологічного стану» – CeNoBS – це дворічний проект, який фінансується за підтримкою Європейського Союзу – гранту, наданому директоратом Європейської комісії з навколишнього середовища. CeNoBS – це багатосторонній проект, координований НУО Mare Nostrum (Румунія), та його метою є поліпшення другого циклу імплементації MSFD для двох обов’язкових дескрипторів:
Дескриптор 1 – морські ссавці/китоподібні та Дескриптор 11 – шум в Чорному морі,
шляхом посилення послідовності та взаємодії у визначенні, оцінці та досягненні доброго екологічного стану.
Запропоновані заходи визначать базові дані з поширення та чисельності китоподібних в Чорному морі та тиску від загибелі у риболовних сітках та дозволять розпочати моніторинг підводного шуму. Головні цілі – оцінити критерії D1, пов’язані з китоподібними, та встановити порогові величини, а також оцінити та підтримати розвиток моніторингу шуму (D11) в Чорному морі та посилити координацію всередині чорноморського регіону через поширення заходів, результатів та здобутків проекту.
Учасники
Партнерами проекту є органи влади та організації таких причорноморські країни – Болгарія, Румунія, Україна, Туреччина. Серед партнерів проекту – центральні органи влади країн-членів ЄС (Міністерство вод та лісів Румунії та Болгарський директорат Чорноморського басейну), установи країн, відповідальні за імплементацію Морської стратегії – Інститут океанології Болгарської академії наук (IO-BAS), Національний інститут морських досліджень та розвитку «Григоре Антіпа» (NIMRD), Український науковий центр екології моря (УкрНЦЕМ), а також Турецька фундація морських досліджень (TUDAV) та Чорноморський технічний університет (KTU). Ці установи підтримуються НУО Green Balkans (Болгарія) та НУО Mare Nostrum (Румунія) в імплементації заходів з моніторингу китоподібних за дескриптором D1. Проект здійснюється за підтримкою Постійним секретаріатом Угоди з охорони китоподібних Чорного моря, Середземного моря та прилеглої атлантичної акваторії (ACCOBAMS).

«Підтримка імплементації Морської стратегії в Чорному морі через створення регіональної системи моніторингу китоподібних та морського шуму для досягення доброго екологічного стану»- CeNoBs фінансується за підтримкою Європейського Союзу – гранту, наданому директоратом Європейської комісії з навколишнього середовища. Бюджет проекту: 548 285 євро.